MIKSI PCM?

PYRIMME OLEMAAN PARAS TOIMITTAJA >>
 • Tarjoukset kolmen tunnin sisällä, tilausvahvistukset 24 tunnin sisällä
 • Toimitukset varastosta
 • Joustavuus tiukoissa tilanteissa
 • Osaava, sitoutunut ja palveleva henkilökunta
HALUAMME TARJOTA PAREMMAN ASIAKASKOKEMUKSEN >>
 • Saatavuusongelmassa asiakkaalle tarjotaan vaihtoehtoa ja helpotetaan asiakkaan tilannetta
 • Pidämme asiakkaan ajan tasalla muutos tilanteissa
 • Reklamaatioiden ja muiden selvitysten hoitaminen joutuisasti
 • Asiakkaalla aina tieto tavoitettavuudesta
 • Asiakaskohtaiset räätälöinnit
  • Asiakashinnastot
  • Monikoodit
  • Vakiotoimituspäivät
  • Tuotedata palvelut
 • Elektroniset palvelut
  • Verkkokauppa
  • EDI (Electronic Data Interchange)
  • Sähköiset palvelut
KOKONAISUUTEMME ON KILPAILUKYKYISIN >>
 • Asiakasuskollisuus saavutetaan pidetyillä lupauksilla, huolehdimme että toimitusvarmuutesi näissä tuotteissa on 100% omille asiakkaillesi
  • Tuotteet varastossa jo tilattaessa
  • Järjestelmällinen tuotannonohjaus
  • Tuotteiden menekin ennakointi
 • Teknologinen visionääri
  • Tuote laadukas ja virheetön
  • Vaatimusten ja standardien mukaisuus
  • Virheetön toiminta
OLEMME LOISTAVA TYÖNANTAJA >>
 • Vapautta ja vastuuta
 • Keskustelua ja välittämistä
 • Kannustavuutta
 • Vakaa toimintakulttuuri
  • Palkkavarmuus
  • Työehtosopimuksen noudattaminen
  • Vältetään toistuvia määräaikaisia työsuhteita
  • Samat säännöt kaikille
 • Työhyvinvointi ja työturvallisuus
  • Työntekijän havainnot ja toiveet otetaan huomioon työturvallisuuteen liittyvissä asioissa
  • Ergonomiset työpisteet
  • Oikeanlaiset suojaimet ja työasut, sekä ohjeistus käyttämisestä
  • Yleinen siisteys ja järjestys
OLEMME VASTUULLINEN TOIMIJA >>
 • Ympäristönäkökohdat huomioiden
 • Kierrätys
  • Metallit kierrätetään 100%
  • Pahvijätteet pakkausmateriaalina
  • Puujäte kierrätetään hyötykäyttöön
  • Tyhjille pulloille ja tölkeille on omat keräyspisteet
  • Biojätteen kerääminen
  • SER jäte kierrätetään
  • Kirkasmuovi kierrätetään uudelleen käyttöön.
 • Kulutus
  • Toiminnan tehostaminen osana energian kulutuksen minimointia
  • Minimoidaan ympäristöä kuormittavien aineiden käyttöä 
  • Vaaralliset jätteet ja aineet varastoidaan ja hävitetään asiaan kuuluvasti
 • Yhteiskuntavastuullisesti
  • Lakien seuranta ja niiden noudattaminen Lawly palvelulla
  • Ecoline-kemikaalijärjestelmä käytössä
  • Kotimaisuus ja alueellisuus
   • Suosimme kotimaisia tuotteita ja toimijoita
   • Käytämme lähialueen palveluja kattavasti
   • Sponsoroinnit lähialueelle